Jett Rebel

Home Rock Jett Rebel
n

Jett Rebel is de artiestennaam van Jelte Steven Tuinstra, hij is een Nederlandse zanger, componist, gitarist en producer. Jett Rebel is een solo artiest die in wisselende bandformaties op de buhne staat.
Jett Rebel groeit op in een muzikale kunstenaarsfamilie, hij blijkt aanleg te hebben voor muziek. Tuinstra begon op zeer jonge leeftijd met het opnemen van muziek (4/5 jaar), met behulp van een cassetterecorder en een speelgoed-cassettespeler. Eerst losse nummers en later complete albums. Op zijn 10e jaar speelde Tuinstra al verschillende instrumenten, drums, piano, gitaar en na zijn 10e meer verdieping in allerlei synthesizers en andere snaar- en blaasinstrumenten.
Ook zijn zangtalent blijft niet onopgemerkt. In zijn kinderjaren zong hij in het jeugdkoor van Majel Lustenhouwer, op plaatopnames van onder anderen Rob de Nijs en Jochem van Gelder. Jett Rebel verkende veel verschillende muzikale genres, van funk tot progressieve rock, van jazz tot het zingen van middeleeuwse koormuziek.
Het eerste soloalbum dat ooit het licht zag was Red Coat uit 2009. Een conceptalbum over een tienerliefde, waarin het fundament voor de Jett Rebel-sound te horen is. Tuinstra speelde meer dan 15 instrumenten op de plaat, hij was toen 18 jaar.
In 2009 verhuist Tuinstra naar Amsterdam om aan het conservatorium piano en gitaar te studeren. Tuinstra stopte na dik een jaar aan het conservatorium vanwege RSI klachten vanwege het vele gitaarspelen en omdat het uiteindelijk onvoldoende aansloot bij wat hij wilde. In september 2012 besloot Tuinstra onder de naam Jett Rebel zijn eigen muziek te gaan maken.
Medio juni 2015 start Jett Rebel zijn eigen platenmaatschappij label Baby Tiger Records. Het livealbum Tight Like A Baby Tiger (Live At The Paradiso) is het eerste album wat hij uitbrengt op eigen label, onder divisie van JJ Music V.o.F. De eerste 7 albums werden exclusief in licentie gegeven aan Sony Music Entertainment Nederland B.V.
Jett Rebel werkt vrijwel altijd alleen. Hij schrijft, componeert, en produceert zijn eigen muziek, hij doet zelf de opnames, speelt alle instrumenten en zingt zangpartijen zelf in. Hij hecht grote waarde aan analoge apparatuur en het gebruik van echte instrumenten, zelf gebruikt hij voornamelijk studioapparatuur van voor 1977.

Jett Rebel is the stage name of Jelte Steven Tuinstra, he is a Dutch singer, composer, guitarist and producer. Jett Rebel is a solo artist who appears on stage in varying band formations.
Jett Rebel grows up in a musical artist family, he appears to have an aptitude for music. Tuinstra started recording music at a very young age (4/5 years), using a cassette recorder and a toy cassette player. First single songs and later complete albums. At the age of 10, Tuinstra already played various instruments, drums, piano, guitar and after his 10th more depth in all kinds of synthesizers and other stringed and wind instruments.
His singing talent also does not go unnoticed. In his childhood he sang in the youth choir of Majel Lustenhouwer, on recordings by Rob de Nijs and Jochem van Gelder, among others. Jett Rebel explored many different musical genres, from funk to progressive rock, from jazz to singing medieval choral music.
The first solo album to ever see the light of day was Red Coat from 2009. A concept album about teenage love, in which the foundation for the Jett Rebel sound can be heard. Tuinstra played more than 15 instruments on the record, when he was 18 years old.
In 2009 Tuinstra moves to Amsterdam to study piano and guitar at the conservatory. Tuinstra dropped out of the conservatory after more than a year because of RSI complaints because of playing the guitar a lot and because it ultimately did not match what he wanted. In September 2012, Tuinstra decided to make his own music under the name Jett Rebel.
In mid-June 2015 Jett Rebel starts his own record label Baby Tiger Records. The live album Tight Like A Baby Tiger (Live At The Paradiso) is the first album he releases on his own label, under division of JJ Music V.o.F. The first 7 albums were licensed exclusively to Sony Music Entertainment Nederland B.V.
Jett Rebel almost always works alone. He writes, composes and produces his own music, he does the recordings himself, plays all instruments and sings vocals himself. He attaches great importance to analog equipment and the use of real instruments, himself mainly using studio equipment from before 1977.

Jett Rebel
24 januari 1991, Den Haag, Nederland

Official website

GENRE

ALBUMS

GEAR

Gibson Memphis ES-335 Goldtop guitarpoll
Gibson Memphis ES-335 Goldtop
Gibson 1965 SG Junior guitarpoll
Gibson 1965 SG Junior
Fender Stratocaster Sunburst
Fender Stratocaster Sunburst

Eko 1970 Ranger 6 electric acoustic guitarpoll
Eko 1970 Ranger 6 electric acoustic
Fender Stratocaster Player MN Buttercream guitarpoll
Fender Stratocaster Player MN Buttercream
Hofner 1962 Classic 173w guitarpoll
Hofner 1962 Classic 173w